Proces produkcji wody mineralnej: Kompleksowy przewodnik, który pomoże zrozumieć, jak powstaje wodaProdukcja wody mineralnej obejmuje kilka różnych procesów, z których niektóre są dość złożone. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe etapy związane z jej produkcją i wyjaśnia, w jaki sposób są one przeprowadzane. Warto pamiętać, że procesy te będą się nieco różnić w zależności od rodzaju produkowanej wody mineralnej. Aby zrozumieć, jak powstaje woda mineralna, warto najpierw przyjrzeć się, czym dokładnie jest. Zasadniczo jest to każda woda pitna, która została naturalnie nasycona dwutlenkiem węgla przez minerały lub CO2 zgromadzone w podziemnych studniach. pH tej wody musi być również neutralne, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia lub swędzenia ust w przypadku jej spożycia. Niektóre rodzaje wody mineralnej mają unikalne właściwości, które odróżniają je od innych wód, takie jak wykorzystanie ich jako produktów markowych.

Jaka jest różnica między naturalną wodą mineralną a wodą źródlaną?

Jeśli chodzi o produkcję, główną różnicą między nimi jest poziom saturacji obecny w każdej z nich. Woda mineralna została naturalnie nasycona CO2, natomiast woda źródlana nie jest karbonizowana. Naturalna woda mineralna powstaje, gdy woda przesiąka przez glebę, zbierając po drodze minerały. Woda ta jest następnie wydobywana z podziemnych warstw wodonośnych, aby uniknąć wszelkich zanieczyszczeń. Dla porównania, woda źródlana jest pobierana z góry, kiedy jest naturalnie wypychana przez glebę. Następnie umieszcza się ją w magazynie, aby wszelkie zanieczyszczenia mogły osiąść na dnie pojemnika, zanim zostanie zabutelkowana.

Proces mineralizacji

Pierwszym krokiem w produkcji wody mineralnej jest jej mineralizacja. Proces ten polega na dodaniu do wody CO2, aby stała się ona naturalnie gazowana. Woda przechodzi przez specjalne urządzenie zwane płuczką CO2, która wychwytuje CO2 i magazynuje go w wodzie. Woda jest następnie filtrowana i pompowana do dużych zbiorników magazynowych, które często znajdują się w tym samym budynku. W zależności od marki wody mineralnej, woda może być przechowywana przez okres do dwóch lat, zanim zostanie zabutelkowana.

Proces butelkowania

Kolejnym krokiem w produkcji wody mineralnej jest proces butelkowania. Do napełniania butelek używa się linii rozlewniczej, a następnie butelki są zamykane. Butelki są następnie napełniane wodą, zakręcane i umieszczane w kartonowych pudełkach gotowych do transportu do klienta. Niektóre z bardziej nowoczesnych zakładów butelkowania używają zrobotyzowanego systemu butelkowania. Jest to bardziej wydajny proces, który zmniejsza liczbę błędów ludzkich, a także pozwala na produkcję produktów z większą prędkością. Butelki są napełniane za pomocą maszyny, która dozuje odpowiednią ilość wody dla każdej butelki. Zmniejsza to ryzyko przepełnienia butelek, co mogłoby skutkować wydostaniem się wody z górnej części butelki i powstaniem bałaganu.